T2, 06 / 2021 9:27 sáng | heliosIngredients:
3 eggs
90g flour
70g sugar
1/2 tsp Salt
1 tsp lemon juice

website: chilishow.de

music: jazz me blues from E’s Jammy Jams

Tham Khảo chuyên mục khác:
trangnoitro.com
Làm Bánh
Cách Làm Kem

Đánh giá bài viết
Bài viết cùng chuyên mục